Seminář na téma „Sharing knowledge and transition experience: the view of new European donors“

V pondělí 26. listopadu 2012 zahájil Tomáš Dub, náměstek ministra zahraničních věcí ČR, dvoudenní seminář na téma „Sharing knowledge and transition experience: the view of new European donors“. Tomáš Dub se také oficiálně setkal s novým ředitelem regionálního centra UNDP pro východní Evropu a SNS se sídlem v Bratislavě, který nastoupil do funkce 1. listopadu. Semináře, který byl organizován UNDP (United Nations Development Programme) ve spolupráci s Institutem Světové banky a Evropskou komisí a pod záštitou MZV ČR, se zúčastnili představitelé nových dárcovských zemí rozvojové pomoci - zástupci ministerstev zahraničních věcí a rozvojových agentur států, které vstoupily do EU po roce 2004, kandidátských států, partnerských zemí, a také představitelé akademické sféry a občanské společnosti. Hlavní tématem byla výměna zkušeností a identifikování potenciálu a potřeb těchto zemí, mechanismy spolupráce s partnerskými zeměmi a role mezinárodních partnerů při facilitaci tohoto procesu.