Životopis

Narozen: 12.prosince 1967 v Praze

Vzdělání:
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů, specializace zahraniční obchod, ukončeno státní závěrečnou zkouškou v roce 1992

Zaměstnání:
2023 - Úřad vlády ČR - náměstek ministra pro evropské záležitosti
2019 - 2023 velvyslanec v Australském společenství, na Novém Zélandu, v Republice Fidži, v nezávislém státě Samoa, na Šalamounových ostrovech, v Království Tonga, v Republice Vanuatu a na Cookových ostrovech
2014 - 2018 velvyslanec České republiky v Japonsku
2010 - 2014 Ministerstvo zahraničních věcí ČR - náměstek ministra
2002 - 2010 poslanec Parlamentu ČR za volební obvod Praha
2002 - 2006 člen Zastupitelstva hlavního města Prahy (ZHMP)
1994 - 2002 starosta Městské části Praha 7
1993 Ministerstvo hospodářství ČR - Centrum pro zahraniční pomoc (program PHARE), poradce 1. náměstka ministra

2004 - 2006 předseda Zahraničního výboru ZHMP
2002 - 2006 člen Legislativně právního výboru ZHMP
2002 - 2006 člen Bezpečnostního výboru ZHMP

2002 - 2006 člen Zahraničního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
2002 - 2006 předseda Podvýboru pro prezentaci České republiky v zahraničí
2002 - 2006 člen Podvýboru pro letectví a kosmonautiku
2002 - 2006 člen Stálé komise pro bankovnictví
2006 - 2010 místopředseda Zahraničního výboru
2006 - 2010 člen Výboru pro obranu
2006 - 2010 vedoucí Stálé delegace do Parlamentního shromáždění NATO
člen Stálého výboru Parlamentního shromáždění NATO
člen Politického výboru Parlamentního shromáždění NATO
člen Podvýboru pro transatlantickou hospodářskou spolupráci Parlamentního shromáždění NATO

Rodina:
Manželka Martina, advokátka, dcery Berenika a Rebeka, syn Tadeáš

Česky