Přijetí tureckých studentů - VŠE

04.06.2024
Česky

Přijetí tureckých studentů navštěvujících Vysokou školu ekonomickou v Praze na Úřadě vlády ČR a diskuse o dopadu 20 let členství ČR v EU na českou ekonomiku a k perspektivám vstupu Turecka do EU.