Předání Pověřovacích listin Jeho VeličenstvuTupou VI., králi Tongy.

20.03.2019
Česky

Předání Pověřovacích listin Jeho Veličenstvu Tupou VI., králi Tongy v královském paláci v Nuku´alofa.