Předání pověřovacích listin generálnímu guvernérovi Austrálie

13.02.2019
Česky

Slavnostní předání pověřovacích listin ke jmenování mimořádným a zplnomocněným velvyslancem České republiky v Australském společenství do rukou generálního guvernéra Sira Petera Cosgrove a následný oficiální oběd v rezidenci generálního guvernéra.