Porada honorárních konzulů

05.04.2019
Česky

Účast na poradě českých honorárních konzulů v Austrálii a na Novém Zélandě, konané v Sydney.