PIARC YOKOHAMA

25.10.2018
Česky

Jednání Rady Světové asociace silniční dopravy - council meeting a večeře s paní Kateřinou Fialkovou; snaha o pořadatelství Světového silničního kongresu v České republiky v roce 2023.