Jak jsme volili v roce 2021 do Poslanecké sněmovny v Austrálii a Oceánii?

Především nevolili všichni, kdo chtěli, bohužel. Podle zákona máme v zahraničí možnost volit pouze na velvyslanectví či generálním konzulátu nebo konzulátu České republiky. A ty jsou v širých prostorách Austrálie, Nového Zélandu a části Oceánie pouze v Canbeře, kde je velvyslanectví, a v Sydney, kde je generální konzulát. Můj povzdech „ bohužel“ se vztahuje na všudypřítomná australská omezení v souvislosti s pandemií COVID-19, která prakticky vyloučila pro velkou část našich spoluobčanů možnost přicestovat na zmíněná dvě místa a vykonat své právo volby. Jsem rád, že se nám podařilo volby připravit i dojednat s australskými úřady tak, aby mohly proběhnout alespoň na území hlavního města Austrálie a ve státě Nový Jižní Wales. Bohužel tedy bez našich občanů žijících ve Victorii, Tasmánii, Queenslandu, Jižní Austrálii, v Severních teritoriích, Západní Austrálii a také na Novém Zélandu i v tichomořských ostrovních státech.
Pojďme se tedy podívat na výsledky, které nám za těchto podmínek v regionu volby přinesly.
V našem regionu s přehledem zvítězila koalice Piráti a Starostové s celkovým ziskem 44,01%. Při bližším pohledu na preferenční hlasy v rámci této koalice by na rozdíl od výsledků v České republice nedošlo k „vykroužkování “ pirátských kandidátů a k posunu kandidátů STAN nahoru.
Na druhém místě se umístila koalice SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP9 se ziskem 30,11%, která měla o 6% hlasů větší podporu v Canbeře než v Sydney.
Jak koalice Piráti a Starostové, tak koalice Spolu – ODS, KDU-ČSL, TOP9 získaly v Austrálii a Oceánii více procent než v České republice.
Na třetím místě skončila Svoboda a přímá demokracie (SPD) se ziskem 8,97%. SPD měla více než dvojnásobně vyšší podporu v Sydney oproti Canbeře. Zároveň byl její zisk o něco nižší než v České republice. SPD by byla v regionu také třetí a poslední stranou, která by se dostala do Poslanecké sněmovny po překročení hranice 5% hlasů. Zbylé strany již 5% nepřekročily, tedy pokud bychom brali v úvahu pouze Austrálii a Oceánii samostatně.
Za pozornost stojí VOLNÝ blok, sice pod pomyslnou 5% čarou, ale na čtvrtém místě, který zabodoval jenom v Sydney. Oproti tomu pátí Zelení, kteří naopak uspěli v Canbeře.
Pár procent dostala i Přísaha Roberta Šlachty a po ní i ANO 2011, kteří se spolu s Trikolorou umístili nad hranicí 1,5%, čímž by teoreticky dosáhli na státní příspěvek.
Pod hranicí 1,5 zůstala Švýcarská demokracie, následovaná Komunistickou stranou Čech a Moravy a Českou stranou sociálně demokratickou. Sociální demokracie získala podporu jen v Canbeře, zatímco Komunistická strana jen v Sydney. Peleton uzavřely strany Otevřeme ČR normálnímu životu, Urza.cz: Nechceme vaše hlasy a Aliance národních sil, které získaly každá méně než půl procenta hlasů.
Úplně bez hlasů nakonec zůstaly Aliance pro budoucnost, Hnutí Prameny a Koruna česká.
Volební účast v celé oblasti Austrálie Oceánie činila 40,66%, v Canbeře 36,23% a v Sydney 41,20%. Celkem volilo 259 voličů.
Celkový přehled citovaných volebních výsledků naleznete v přiloženém grafu.
Rád bych závěrem ocenil vůli obrovské části našich krajanů v tak vzdálených zemích volit, což je potvrzením jejich zájmu o naši zemi i její správu. Děkuji nejen všem, kteří volit přišli, ale i těm, kteří chtěli přijít, ale nemohli. Věřím, že v následujících volbách bude situace o mnoho lepší!
Nás všechny i Českou republiku teď čekají povolební vyjednávání a ustavení nové vlády na další období. I my v Austrálii a okolí jsme k tomu svým dílem přispěli. Ještě jednou Vám za to děkuji!