Přijetí u princezny Takamado

Při přijetí spolu s panem Prof. Ing. Vladimírem Maříkem, DrSc. a Ing. Karlem Žebrakovským její císařskou výsosti princeznou Takamado u příležitosti české technologické mise v Japonsku.