Předání pověřovacích listin japonskému císaři Akihitovi

Soubou fotografií obsahuje pouze snímky z cesty do císařského paláce v Tokiu. Samotný okamžik předání pověřovacích listin byl sice též oficiálně vyfotografován, ale na přání Císařského domu nejsou tyto snímky publikovány. Japonsko je země, která je plná letitých tradic a velmi si na nich zakládá. To se promítá i při předávání pověřovacích listin velvyslanců císaři. Tak jako kdysi, po reformě Meidži, noví velvyslanci míří do paláce směrem od Tokijského nádraží (původně přijížděli vlakem), byť cesta je trochu zkrácena, aby neblokovala dopravu. Tak jako kdysi i dnes jezdí v kočáru taženém koňmi a následovaném dalším kočárem s diplomatickým doprovodem velvyslance. Jako "dress code", také tradičně, slouží velmi formální žaket, který se nosí v ranní a denní době pro příležitosti nejvyšší společenské úrovně. Kromě slavnostního okamžiku předání pověřovacích listin nový velvyslanec absolvuje i rozhovor s císařem a následně představí své kolegy z diplomatického sboru velvyslanectví. V dalších dnech je pak pozván na čaj s císařem i císařovnou.