Předání pověřovacích listin generálnímu guvernérovi Austrálie

Slavnostní předání pověřovacích listin ke jmenování mimořádným a zplnomocněným velvyslancem České republiky v Australském společenství do rukou generálního guvernéra Sira Petera Cosgrove.