OECD Global Parliamentary Network Meeting - Tokio

Japonsko je stejně jako Česká republika a ostatní nejvyspělejší země členem OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj), která se soustředí na podporu ekonomického růstu a v souvislosti s tím i na hledání potřebných reforem i doporučení členským státům. Bez souhlasu zákonodárců nelze dělat žádné reformy ani podstatné kroky a proto OECD disponuje i svou parlamentní dimenzí. Setkání parlamentaristů v Tokiu pak slouží nejen k výměně informací mezi zákonodárci, ale i k prezentaci ekonomického vývoje. ČR reprezentoval místopředseda Poslanecké sněmovny Petr Gazdík a český velvyslanec v Tokiu.