Diskusní fórum "Aktuální situace na ruském trhu - nové výzvy a možnosti"

Dne 17. dubna 2013 se v Černínském paláci uskutečnilo fórum „Aktuální situace na ruském trhu – nové výzvy a možnosti“, které zahájil náměstek ministra zahraničních věcí Tomáš Dub.
Tématem diskuse byly obchodně - ekonomické vztahy České republiky a Ruské federace s důrazem na nové možnosti vzájemné hospodářské spolupráce. MZV ČR považuje Ruskou federaci za klíčového obchodního partnera České republiky a hlavní exportní destinací mimo Evropskou unii. Vzájemný obchod a zejména český export má v posledních letech rostoucí tendenci. V loňském roce v korunovém vyjádření stoupl o více než 30 %. V této souvislosti mělo diskusní fórum nejen informační hodnotu, ale jeho význam spočíval také v získání zpětné vazby od podnikatelů, pokud jde o konkrétní potřeby exportních firem.