Czech Water Alliance

Náměstek ministra zahraničních věcí Tomáš Dub se dne 5. března 2013 setkal v Černínském paláci se členy Czech Water Alliance. Společně s vrchním ředitelem Sekce ekonomické Ivanem Juklem představili plán asistence MZV českým exportérům ve vybraných oborech. Pilotním projektem je vodohospodářství. Členové Czech Water Alliance uvítali záměr MZV, který bude významnou podporou českých firem zvláště v méně rozvinutých zemích.