Kalendář

25.10.2018

Jednání Rady Světové asociace silniční dopravy - council meeting a večeře s paní Kateřinou Fialkovou; snaha o pořadatelství Světového silničního kongresu v České republiky v roce 2023.

24.10.2018

Symposium Japan Around the World, Palace Hotel Tokyo

23.10.2018

Premium Imperiale Awards Ceremony - Mr. Hisashi Hieda, Chairman, The Japan Art Association
Meiji kinenkan, 2-2-23 Motoakasaka, Minato-ku, Tokyo

22.10.2018

Japanese Politics and the 150th Anniversary of the Meiji Restoration

19.10.2018

Recepce ke státnímu svátku Maďarska - zve H. E. pan Norbert Palanovics

18.10.2018

Czech Chamber of Commerce and Industry in Japan (CCCIJ)

17.10.2018

Oběd s panem Kikukawou a paní Yuko Ando (členka pořadatelského výboru PIARC)

17.10.2018

Křest knihy v Českém centru - Autor sbírky, Jaroslav Olša ml., bude mít v rámci slavnostního večera přednášku věnovanou historii české vědeckofantastické literatury. Hostem bude také překladatelka sbírky, paní Kiyomi Hirano.

15.10.2018

Dne 10. října 2018 se na Velvyslanectví ČR v Tokiu uskutečnila slavnostní recepce, pořádaná u příležitosti podnikatelské mise firem z oblasti IoT ze zemí V4 do Japonska. Tuto misi, primárně cílenou na účast na mezinárodní oborové konferenci a veletrhu CEATEC 2018, organizuje japonská agentura na podporu obchodu JETRO.
Slavnostní recepci hostilo ve svých reprezentačních prostorách Velvyslanectví ČR a úvodní projev pronesl velvyslanec ČR v Japonsku Tomáš Dub

Stránky