Seminář o obchodních příležitostech k dodávkám pro CERN

Náměstek ministra zahraničních věcí Tomáš Dub zahájil v Černínském paláci seminář o obchodních příležitostech k dodávkám zboží a služeb do Evropské organizace pro jaderný výzkum. V úterý 23. října 2012 se čeští podnikatelé během odborného semináře dozvěděli, jakým způsobem se mohou ucházet o zakázky, které vypisuje Evropská organizace pro jaderný výzkum. Byla představena procedura udělování vypsaných zakázek, poskytnuty důležité kontakty a praktické informace. Zástupci českých firem, které mají již v této oblasti praktické zkušenosti, předali ostatním svoje doporučení. Seminář také představil možné komerční využití inovací, technologií a výsledky výzkumů CERN. Organizace semináře se ujalo MZV ČR s Technologickým centrem Akademie věd ČR, ve spolupráci s Výborem pro spolupráci ČR s Evropskou organizací pro jaderný výzkum a Czech Trade.