Seminář o členství Ruské federace ve WTO a OECD

Náměstek ministra Tomáš Dub vystoupil 12. července 2013 na semináři o členství Ruské federace ve WTO a OECD, který pořádalo Ministerstvo zahraničních věcí ČR. Seminář představil dosavadní působení Ruské federace (RF) ve Světové obchodní organizaci (WTO) a aktuální stav přístupových jednání RF k Organizaci pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) a informovat o způsobech řešení, které lze využít v případě problémů s implementací závazků RF. Debatující také identifikovali hlavní příležitosti pro podnikatelský sektor v této oblasti.