Pracovní snídaně s panem Andrewem Hastiem, australským poslancem

29.10.2020
Česky

Pracovní snídaně s panem Andrewem Hastiem, poslancem Parlamentu Austrálie.