Pracovní oběd s Robem Taylorem, náměstkem ministra zahraničních věcí a obchodu Nového Zélandu

27.05.2021
Česky

Pracovní oběd s Robem Taylorem, náměstkem ministra zahraničních věcí a obchodu Nového Zélandu a vysokou komisařkou pro Nový Zéland
Její Excelencí Annette Kingovou.